Lysloven oppe til vurdering..

NÅ, 1.okt.18 er det innført nye regler for ekstralys i Norge!

– Monter så mange lykter du vil  -)

OPPDATERING 1.10.18: «Svenske regler» ER nå innført i Norge!

Vil fjerne begrensning om lysstyrke og antall lamper.

Nå kan det bli svenske tilstander på billys. Samferdselsdepartementet har nemlig gitt Vegdirektoratet i oppdrag å foreslå nye, mer fleksible regler for ekstralys på bil.

Ønsker mer fleksible regler
I Norge er vinteren lang og mørk, og flere har ytret et ønske om muligheten for å montere bedre lys på bilen sin. Derfor ønsker vi mer fleksible regler som blant annet åpner for å kunne installere sterkere og bedre lys, og bruk av ny lysteknologi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding. Ifølge Solvik-Olsen har samferdselsdepartementet fått flere henvendelser de siste årene om begrensningene i bruk av ekstra lysutstyr på bil.

Teknologien endrer forutsetningene
Det gjelder særlig maksimumskrav til lysstyrke og kravet om at ekstralys skal være montert parvis. – Ny lysteknologi som LED, laser og avansert nærlysteknologi innebærer at ekstralysene er til mindre sjenanse for omgivelsene enn tidligere, sier Solvik-Olsen i pressemeldingen. Per i dag følger de norske reglene om ekstra lysutstyr på bil de internasjonale kravene.

Svensk referanse
Sverige har fått innvilget et unntak fra disse kravene basert på særnordiske forhold. Regler om referansetall og antall ekstralykter er unntatt. Det eneste som gjenstår er kravet om E-merking.

Du kan lese mer om referansetall og E-merking i tabellen nederst i saken.

– Sverige fikk nye regler i 2010 og erfaringene har vært gode. Dessuten ser vi at teknologien for lys har gjort nærlysene betraktelig bedre de siste årene. Da blir ikke forskjellene like store når man bytter mellom nær- og fjernlys, forteller Reidar Henry Svendsen.

Fjerne begrensninger
– Det er hensiktsmessig å ha like regler i Norge og Sverige. Vegdirektoratet er derfor bedt om å sende forslag til endring av kjøretøyforskriften på høring nasjonalt og i EØS så snart som mulig. Forslaget skal legge opp til at den gjeldende begrensningen om maksimalt fire fjernlys på bil, og begrensningene i lysstyrke fjernes, avslutter Solvik-Olsen.

KUN TO EKSTRA: I dag har du bare lov til å sette på to lamper. Ikke en og ikke tre. Det har blitt utfordrende særlig etter at de nye LED-plankene har kommet på markedet.

Dagens regler for ekstralys
Nærlys: Personbiler skal ha to lykter foran, ingen flere eller færre, som gir hvitt eller gult kjørelys. Nærlysene skal ikke lyse sterkere enn 0,7 lux i en høyde av 1,10 meter, målt 25 meter foran lykten.
Fjernlys: Det er tillatt å ha to eller fire lykter (ikke tre) som lyser gult eller hvitt. Til vanlig kommer biler med bare to fastmonterte fjernlys, som betyr at du kan montere to ekstralys, så lenge lysstyrken ikke overstiger referansetall 100 (480 lux). Flere av LED-rampene i dag er godkjente som to ekstralys. Da skal det være merket på selve lampa.
Parkeringslys: Personbiler skal kun ha to lykter foran som gir parkeringslys, og dette skal være hvitt. Ekstralykter med parkeringslys, krever utkobling av fastmonterte lys. Parkeringslys skal brukes når bilen står parkert og tent til en hver tid sammen med kjøre- og fjernlys.
Kurve- og tåkelys: Skal kun brukes i tett tåke, eller på spesielt svingete og uoversiktlige veier. Kurve- og tåkelys kan også brukes som kjørelys på dagen, men ikke sammen med nærlys.
Xenon: Lysmengden fra Xenon er mange ganger mer effektiv enn vanlige halogenpærer uten at LUX-verdien blir høy. Siden dette lyset er så kraftig, har loven satt krav til lyktespyler og automatisk høyderegulering av lyktene for å unngå blending med mye last.
E-merking: I Norge skal alt av lysutstyr som monteres på bil være E-merket i henhold til ECE-regelverket. Dette gjelder også for ekstralys.
Referansetall: Referansetall er en måleenhet som forteller hvor mange lux dine lykter avgir på en viss avstand. Tallet er prosent (1 til 100%) av maks tillatt lysstyrke på fjernlys, som er 480 lux. Det totale referansetallet på alle fjernlys på bilen skal ikke overskride 100(%). For å finne ut hvor høy referanse som er på bilen, legger du sammen referansetallet på de fastmonterte lyktene, og eventuelle ekstralys. Referansetallet på bilens fastmonterte lykter skal stå stemplet inn på lyktene, enten på selve glasset, eller på toppen av lykten, under panseret.
Lumen: Lumen (forkortes: lm) er en måleenhet for total mengde lys som produseres av en lyskilde. Lumen blir ofte angitt som det som betegnes som «Rå» lumen – et tall som sier hvor mange lumen en lyskilde teoretisk kan produsere. Rå lumen er et tall som lyskildeprodusenten har oppgitt, for hvor mye lys som kan produseres under optimale forhold. Et mer nøyaktig mål for lumen, og tallet du helst bør se på når du ønsker å vite total lysmengde, vil være det som kalles «Effektive» lumen, som er det lyskilden faktisk produserer. Dette er et tall som kommer fra lykteprodusenten, og er enten kalkulert eller målt.
Lux: Lux (forkortes: lx) er en enhet for måling av lysstyrke på et punkt foran lyskilden. 1 lux er tilsvarende 1 lumen på et område på én kvadratmeter. På E-merkede lykter kan 4,8 lux oversettes til 1 referanse.

Arbeidslamper på pickuper: I tillegg til det ovenstående er det viktig å få med at vi med pickup også kan montere arbeidlamper! Kravet her er at de ikke skal være «fastmontert» /permanent fiksert… De må med andre ord kunne justeres på / tiltes / vris manuelt (eller elektrisk).