• Kundeservice

  Pickup-Pro® leverer til bilforhandlere, og private, over hele landet!
  Ved hjelp av gode avtaler med våre speditører søker vi å holde
  transportkostnadene på et lavest mulig nivå til enhver tid.

  Pickup-Pro

  Vi ønsker å gi hver enkelt kunde den beste service! Enten du er bilforhandler eller privat. 

  Er du bilforhandler?   – Ta kontakt for en god avtale og et bedre salg! (Bruk gjerne forhandler-skjema øverst på siden.)
  Pickup-Pro kan bidra til å gjøre ditt bilsalg lettere, og mer lønnsomt, ved å kunne tilby kunden en pickup som er bedre tilpasset den enkeltes behov. Fornøyde kunder er det vi alle lever av!
  «Fornøyde kunder finner alltid veien tilbake!»

   

  LEVERINGSBETINGELSER
  Pickup-Pro påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Enten ved bruk av våre speditører eller ved postoppkrav.

  BETALINGSBETINGELSER
  Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 10 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 10% per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.

  Ved purring påløper purregebyr jfr Inkassoloven.

  VARENS ANVENDELSE
  Kjøper er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle videresalg å videresende mottatte opplysninger om varen.

  ANSVAR
  Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil.
  Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.

  REKLAMASJONER
  Alle reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes skriftlig omgående og aldri senere enn 8 dager etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument.

  RETUR
  Ingen retur kan skje uten forutgående avtale. All retur skal være merket og skje i henhold til selgers instruksjoner.
  Dersom retur godkjennes vil dette være kun for standard lagervare i ubeskadiget originalemballasje.
  Varer som er spesialbestilt / produsert taes ikke i retur.
  Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden.

  FORCE MAJEURE
  Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

  SALGSPANT
  Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen, kostnader for tilpasning og montering, med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

  PRISER
  Det vises til de til enhver tid gjeldende priser. Ved pristilbud er akseptfristen i henhold til tilbudet, eller i 14 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt.
  Alle priser er inklusive merverdiavgift, om ikke annet er angitt, og uten frakt fra Fredrikstad.
  Prisene kan forandres før dette synes på hjemmsiden av hensyn til valutasvingninger m.m.

  PICKUP-PRO, FREDRIKSTAD 01.01.2014